K2A är en bra preferensaktie – Teckna inför noteringen

K2A Knaust & Andersson Fastigheter gör en nyemission av preferensaktier inför sin notering på First North. Kraftfull köprekommendation från Börspodden.

K2A är ett fastighetsbolag som just nu gör en nyemission av preferensaktier på upp till 175 miljoner kronor, vilka sedan ska noteras på First North den 2 april. Avkastningen är 8 % per år, eller rättare sagt lite drygt 8 % om man tar hänsyn till att utdelningen betalas ut kvartalsvis.

K2A äger, utvecklar och förvaltar långsiktigt hyresrätter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder.

Börspodden tittade idag närmare på K2A och dess erbjudande. Verksamheten med att bygga och förvalta studenbostäder anser de är en väldigt säker modell, då det i stort sett är säkert att man får full uthyrning till en på förhand känd hyresnivå. Och skulle företaget trots allt vilja sälja fastigheterna så bör inte heller det vara något problem.

Rekommendationen från Börspodden är att man tecknar sig för aktier i nyemissionen, rekommendationen är till och med att man ska teckna sig stort i den.

Läs även:

Genombrott i USA för noteringskandidat

Företagen som ska notera sig presenterar

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder.