Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JS Security Technologies Group AB

JS Security Technologies Group AB

JS Security Technologies Group AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

Hemsida:

jssecurity.tech

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

JS Security är en cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. JS Security Technologies Group AB hette tidigare New Equity Venture II AB.

Teckningsperiod:

13 juni 2022 - 28 juni 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,96 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 juni 2022

Värdering:

8,96 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,87 MSEK, varav cirka 0,41 MSEK avser kvittning av lånefordran mot Bolaget, och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,75 MSEK. Således är motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen säkrad.

Uppdatering: Cirka 48 procent av företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 37 procent av företrädesemissionen, varigenom företrädesemissionen är tecknad till 85 procent.

Uppdaterat: 2022-07-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss