Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JS Security Technologies Group AB

JS Security Technologies Group AB

JS Security Technologies Group AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

Hemsida:

jssecurity.tech

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

JS Security är en cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. JS Security Technologies Group AB hette tidigare New Equity Venture II AB.

Teckningsperiod:

19 april 2021 - 30 april 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

6 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

30 Mkr pre-money

Villkor:

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1.

Post:

1 unit, minimum 800 units.

Övrigt:

JS Security noteras på Spotlight den 12 maj 2021.

JS Security har på förhand erhållit teckningsförbindelser om ca 5,3 Mkr, motsvarande ca 66 % av erbjudandet.

Teckningsoptionerna ger innehavaren rätten att under perioden 2-13 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 8,50 SEK. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) ny aktie.

Uppdaterat: 2021-04-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss