Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Josemaria Resources Inc

Josemaria Resources Inc

Josemaria Resources Inc
Suite 2000 - 885 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia, Kanada

Hemsida:

www.josemariaresources.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Josemaria Resources är ett prospekteringsbolag i Lundin-sfären. Med bas i Kanada har företaget projekt i Chile, Argentina och Kanada, med fokus på en koppar-guld-fyndighet i Chile. Josemaria Resources Inc hette tidigare NGEx Resources Inc.

Teckningsperiod:

4 juni 2014 - 5 juni 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

212 Mkr

Teckningskurs:

12,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via bookbuilding.

Post:

Övrigt:

NGEx parallellnoterings i Stockholm den 19 juni 2014.

Emissionen utökades från 182 Mkr till 212 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss