Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB
Sveavägen 9
104 32 Stockholm

Hemsida:

www.jondetech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

Teckningsperiod:

10 juni 2021 - 11 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32,4 Mkr

Teckningskurs:

9,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

254,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Vator Securities.

Post:

Övrigt:

JonDeTech inledde efter marknadens stängning den 10 juni 2021 en riktad emission på 30 Mkr.

Uppdatering: JonDeTech sålde 3 200 000 nya aktier till 9,50 kr styck och fick såldes in 32,4 Mkr.

Uppdaterat: 2021-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss