Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB
Sveavägen 9
104 32 Stockholm

Hemsida:

www.jondetech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

Teckningsperiod:

27 april 2018 - 14 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

260 Mkr pre-money.

Villkor:

Teckning sker via Nordnet. Det går att teckna via vissa andra förvaltare, det är dock ej specificerat vilka utan man ombeds höra med sin förvaltare.

Post:

Övrigt:

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 25 maj 2018.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 66,7 procent av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss