Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i iZafe Group AB

iZafe Group AB

iZafe Group AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.mediratt.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. iZafe Group AB hette tidigare MediRätt AB.

Teckningsperiod:

28 november 2022 - 28 november 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,24 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till investerare som Jan Hardenborg, Eva Redhe, Fredrik Sjödin, Filippa Lindström, Karin Forseke, Peter Jörgensen, Lars Wedenborn och Mangold Fondkommission. En (1) unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO13B.

Post:

Övrigt:

Bolaget har även beslutat att dela ut 76 890 165 teckningsoptioner av serie TO13B till samtliga aktieägare i bolaget efter förvärvet av Pilloxa.

Varje teckningsoption av serie TO13B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna av serie TO13B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 9 februari 2023 till och med den 22 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 SEK) och högst 0,30 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss