Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ivisys AB

Ivisys AB

Ivisys AB
Box 283
230 53 Alnarp

Hemsida:

ivisys.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ivisys har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns.

Teckningsperiod:

23 juni 2020 - 24 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,98 Mkr

Teckningskurs:

2,39 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

35,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Mangold.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 23 juni 2020 meddelade Ivisys att de ska göra en riktad emission på högst 2,5 miljoner aktier som ska vara klar innan marknaden öppnar den 24 juni.

Uppdatering: Ivisys sålde 2,5 miljoner aktier till 2,39 kr per aktie och fick således in 5,98 Mkr.'
'
Teckningskursen om 2,39 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 23 juni 2020.

Uppdaterat: 2020-06-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss