Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ivisys AB

Ivisys AB

Ivisys AB
Box 283
230 53 Alnarp

Hemsida:

ivisys.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ivisys har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns.

Teckningsperiod:

7 november 2016 - 22 november 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,5 Mkr

Teckningskurs:

13 kr per unit och 6,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 november 2016

Värdering:

45,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs fjorton (14) uniträtter för att teckna en (1) unit.

Post:

Övrigt:

Varje unit består av två (2) aktier samt en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Ivisys AB, vid teckningsperiod i Juni 2017.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss