Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Irras AB

Irras AB

Irras AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

irras.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Irras är ett medtech-bolag som har utvecklat och säljer ett system för dränage och ICP-monitorering.

Teckningsperiod:

26 mars 2020 - 9 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

217,3 Mkr

Teckningskurs:

5,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 mars 2020

Värdering:

167,14 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 13:10. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad. IRRAS har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen från befintliga ägare. Bolagets större aktieägare Lexington Holding Assets Ltd och Bacara Holdings Limited, Fjärde AP Fonden samt Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse har alla utöver att åta sig att teckna sin pro rata-andel även åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande 129 miljoner kronor

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss