Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Inzile AB

Inzile AB

Inzile AB
Lucernavägen 10
593 50 Västervik

Hemsida:

inzile.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Inzile är en fordonstillverkare som fokuserar på fosssilfria transport- och servicelösningar.

Teckningsperiod:

27 maj 2019 - 11 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

45,12 Mkr + 5,01 Mkr

Teckningskurs:

9,55 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

67,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Spridningsemission. 1 unit består av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020.

Post:

Minimum 550 units.

Övrigt:

Efter emissionen noteras Inzile på First North.

Två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie ska vara 12,25 kronor per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska äga rum från och med den 1 augusti 2020 till och med den 30 augusti 2020.

Uppdaterat: 2019-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss