Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Intropris AB

Intropris AB

Intropris AB
Odinslundsgatan 17
412 66 Göteborg

Hemsida:

www.intropris.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Intropris är en konsumentinriktad butiks- och ehandelsverksamhet. Verksamheten har successivt nischat in sig på ett blandat konsumentvarusortiment där jakt- och fiskeprodukter har en framträdande roll tillsammans med IT och hemelektronik. Intropris AB hette tidigare Intropris Vimmerby AB.

Teckningsperiod:

14 maj 2019 - 14 juni 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24,14 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 maj 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:9. Innehav av 1 aktie ger 1 teckningsrätt. Det krävs 9 teckningsrätter för att teckna 1 preferensaktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad upp till 12 miljoner kronor av några av de största aktieägarna i bolaget.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 14 juni 2019.

Uppdaterat: 2019-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss