Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Integrum AB

Integrum AB

Integrum AB
Krokslätts Fabriker 50
431 37 Mölndal

Hemsida:

integrum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Integrum är verksamt inom osseointegration - processen då skelettet växer samman med ett titanimplantat - för skelettförankrade proteser.

Teckningsperiod:

5 oktober 2018 - 19 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,1 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 oktober 2018

Värdering:

63 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje aktie, oavsett serie som innehades på avstämningsdagen erhölls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.

Post:

Övrigt:

Integrum har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelseledamöter, ett antal befintliga aktieägare samt en ny investerare om sammanlagt cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 73,7 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtagande till ett sammanlagt belopp om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 26,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser, däremot utgår en garantiersättning om 8,0 procent. Sammanlagt uppgår tecknings- och garantiåtaganden därmed till 25,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2018-10-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss