Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S
Lyngsiesvej 18
8230 Åbyhøj, Danmark

Hemsida:

initiatorpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Initiator Pharma är ett danskt bolag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Teckningsperiod:

12 juli 2021 - 26 juli 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

29,4 Mkr

Teckningskurs:

3,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juli 2021

Värdering:

132,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har inga datum kommunicerats, 13 april är bara ett dummy-datum.

Initiator Pharma har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtagandena motsvarar cirka 6,7 MSEK (23 procent av den totala emissionen). Garantiåtaganden i företrädesemissionen motsvarar cirka 22,7 MSEK (77 procent av den totala emissionen).

Samtidigt som denna företärdesemission gör Initiator Pharma även en riktad emission.

Uppdatering: Teckningstiden är 12-26 juli 2021.

Uppdaterat: 2021-07-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss