Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Infrea AB

Infrea AB

Infrea AB
Birger Jarlsgatan 10
114 34 Stockholm

Hemsida:

infrea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential.

Teckningsperiod:

14 juni 2022 - 14 juni 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

12,46 Mkr

Teckningskurs:

25,87855 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

500,9 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljarna av Upplands Markentreprenad AB och Rotomill AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss