Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Infrea AB

Infrea AB

Infrea AB
Birger Jarlsgatan 10
114 34 Stockholm

Hemsida:

infrea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential.

Teckningsperiod:

28 september 2021 - 29 september 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

66,5 Mkr

Teckningskurs:

38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

669,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securites.

Post:

Övrigt:

Efter att börsen stängt den 28 september 2021 inledde Infrea en emission på 1 750 000 aktier.

Uppdatering: Infrea sålde 1 750 000 aktier till 38 kr per aktie. Tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) och Lupus alpha.

Uppdaterat: 2021-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss