Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Infrea AB

Infrea AB

Infrea AB
Birger Jarlsgatan 10
114 34 Stockholm

Hemsida:

infrea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential.

Teckningsperiod:

1 oktober 2019 - 1 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,8 Mkr

Teckningskurs:

23,61 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till säljarna av Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB som delbetalning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss