Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Infrea AB

Infrea AB

Infrea AB
Birger Jarlsgatan 10
114 34 Stockholm

Hemsida:

infrea.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential.

Teckningsperiod:

27 mars 2018 - 12 april 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,2 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

18 april 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

330 Mkr pre-money.

Villkor:

God spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 300 aktier.

Övrigt:

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 april 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss