Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

Hemsida:

ibtherapeutics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Infant Bacterial Therapeutics är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för förtidigt födda barn.

Teckningsperiod:

16 januari 2018 - 30 januari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

439,1 Mkr

Teckningskurs:

95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2018

Värdering:

627,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 7:10.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen täcks av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 89 procent av emissionen.

Uppdaterat: 2018-01-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss