Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Increasor Tech Invest AB

Increasor Tech Invest AB

Increasor Tech Invest AB
Grev Turegatan 27
114 38 Stockholm

Hemsida:

increasor.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Increasor driver mediaverksamhet, webbutveckling och corporate finance-verksamhet. Bolaget ska vidare investera i andra företag.

Teckningsperiod:

19 januari 2021 - 23 februari 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

261,5 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss