Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i InCoax Networks AB

InCoax Networks AB

InCoax Networks AB
Utmarksvägen 4
802 91 Gävle

Hemsida:

www.incoax.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

InCoax erbjuder lösningar till bredbandsoperatörer som gör det möjligt att leverera bredband med hög hastighet över befintligt koaxialnät, som ett alternativ till att dra in ett fibernät.

Teckningsperiod:

27 oktober 2022 - 10 november 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50,1 Mkr + 15 Mkr

Teckningskurs:

1,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 oktober 2022

Värdering:

80,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:8. En (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Post:

Övrigt:

Incoax har erhållit teckningsåtaganden om cirka 41,5 MSEK. Vidare har bolaget ingått avtal med Saugatuck Invest AB om en vederlagsfri emissionsgaranti om cirka 8,1 MSEK, vilket tillsammans med teckningsåtagandena säkerställer företrädesemissionen till cirka 99,1 procent.

Utöver detta kan bolaget använda en övertilldelningsoption på 15 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss