Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i INBooks AB

INBooks AB

INBooks AB
Storgatan 82 A
352 46 Växjö

Hemsida:

inbooks.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

INBooks erbjuder ett modernt bokföringsprogram för den lilla företagaren som med smarta lösningar ska spara tid och underlätta.

Teckningsperiod:

28 mars 2022 - 12 april 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

26,4 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

106 Mkr pre-money

Villkor:

Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Post:

1000 units, minimum 6500 units.

Övrigt:

Under april 2022 avser bolaget ansöka om listning på NGM Nordic MTF under andra kvartalet 2022.

Innehavare av teckningsoption av serie TO 1 äger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 24 augusti till och med den 7 september 2022 och innehavare av teckningsoption av serie TO 2 äger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 3 mars till och med den 17 mars 2023. Teckningskursen ska motsvara 70 % av den volymviktade genomsnittskursen enligt den aktuella handelsplattformens officiella prisstatistik under en period om tio (10) handels-dagar som avslutas två bankdagar före den aktuella nyttjandeperioden inleds. Offentliggörande av teckningskursen görs dagen innan den första dagen för nyttjandeperioden för respektive serie. Teckningskursen avrundas till närmast heltal öre och får lägst vara kvotvärdet per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss