Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Sol AB

Implementa Sol AB

Implementa Sol AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Implementa Sol är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier. Implementa Sol AB hette tidigare Implementa Hebe AB

Teckningsperiod:

10 oktober 2022 - 24 oktober 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,51 Mkr

Teckningskurs:

0,33 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 september 2022

Värdering:

17,53 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie av serie A eller serie B ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2022-08-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss