Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunicum AB

Immunicum AB

Immunicum AB
Holtermansg. 1 D
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.immunicum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immunicum utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin är SUBCUVAC och INTUVAC, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70).

Teckningsperiod:

17 juni 2021 - 17 juni 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

141,2 Mkr

Teckningskurs:

4,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

706,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book-buildingförfarande. Carnegie Investment Bank och Kempen & Co är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Post:

Övrigt:

Efter att börsen stängt den 17 juni 2021 inledde Immunicum en emission på 33 233 433 aktier.

Bolagets största aktieägare Van Herk (43,36%) har åtagit sig att teckna nya aktier i den Riktade Emissionen motsvarande sin pro-rata andel i enlighet med den avsikt som uttrycktes av Van Herk i samband med samgåendet mellan Bolaget och DCprime som meddelades i november 2020. Bolagets näst största aktieägare AP4 (4,51%) har åtagit sig att teckna nya aktier för ett belopp om 60 Mkr, dock maximerat till ett belopp som leder till en ägarandel om högst 9,99% efter den Riktade Emissionen.

Uppdatering: Immunicum sålde 33 233 433 till 4,25 kr per aktie och fick således in 141,2 Mkr.

Uppdaterat: 2021-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss