Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Igrene AB

Igrene AB

Igrene AB
Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora

Hemsida:

www.igrene.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

Teckningsperiod:

15 september 2016 - 30 september 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,5 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 september 2016

Värdering:

133 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:17. För en gammal aktie erhålles 3 teckningsrätter. Det krävs 17 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

15 Mkr av emissionen är garanterad. Nyemissionen omfattas av emissionsgarantier om 15 MKr. Därtill har samtliga styrelseledamöter meddelat att de avser delta i nyemission.

Uppdaterat: 2016-10-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss