Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Idogen AB

Idogen AB

Idogen AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

idogen.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Teckningsperiod:

20 december 2022 - 13 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

43,7 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 december 2022

Värdering:

14,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. En (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Post:

Övrigt:

Idogen har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, uppgående till totalt cirka 350 KSEK, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp lämnat teckningsavsikter om totalt cirka 415 KSEK, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och teckningsavsikter uppgående till cirka 764 KSEK, motsvarande cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2022-11-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss