Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB
Sågverksgatan 10
913 31 Holmsund

Hemsida:

hybricon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hybricon är distributör av el-bussar från King Long i Sverige och Danmark.

Teckningsperiod:

3 april 2023 - 19 april 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,18 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 mars 2023

Värdering:

11,18 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 2,1 Mkr av teckningsförbindelserch och av garantiåtaganden till cirka 2,6 Mkr. Dvs totalt 4,7 Mkr.

Till garanterna EastMountain Invest AB respektive Thriambos Ab OY utgår en ersättning om 15 procent av garanterat belopp vilken erläggs i form av units genom en riktad kvittningsemission av högst 99 999 units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 17 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Uppdatering: Hybricons företrädesemission tecknades till 34,7 % med företrädesrätt och 0,6 % utan. Vidare tecknades 22,9 % av garanter. Totalt 58,3 %.

Uppdaterat: 2023-04-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss