Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hudya AB

Hudya AB

Hudya AB
Industrigatan 4A
112 46 Stockholm

Hemsida:

hudyagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hudya är en nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Hudya AB hette tidigare Orimesac AB.

Teckningsperiod:

3 december 2020 - 20 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,61 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit / 0,70 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till sju personer i ledningen. En (1) Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie T01.

Post:

Övrigt:

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november, 2020 till och med den 31 oktober 2022. En (1) teckningsoption[er] berättigar till teckning av en (1) ny[a] aktie[r] i Bolaget till en teckningskurs om 1 kronor per aktie under perioden 1 november 2020 ¬– 31 oktober 2020 samt till teckningskurs om 1,40 kronor per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss