Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoylu AB

Hoylu AB

Hoylu AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

Hemsida:

hoylu.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Teckningsperiod:

17 januari 2020 - 31 januari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,66 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 januari 2020

Värdering:

81,95 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. 1 befintlig aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt och 6 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Förutom denna företrädesemission gör Hoylu även en riktad emission på 6,25 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss