Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HODL SPAC Europe AB

HODL SPAC Europe AB

HODL SPAC Europe AB
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Hemsida:

hodlspac.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

HODL SPAC Europe är en SPAC som fokuserar på målbolag som erbjuder produkter eller tjänster inom blockchain-industrin. Ska inom 24 månader från notering förvärva en verksamhet.

Teckningsperiod:

27 december 2021 - 13 januari 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

29,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

19 januari 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

10 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten, institutioner och nuvarande aktieägare.

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

HODL noteras på Spotlight den 21 januari 2022.

Bolagets grundare, ledning och styrelse har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande minst cirka 27 procent (8 miljoner kronor) av erbjudandet. Därutöver har ett antal investerare åtagit sig att teckna aktier motsvarande 54 procent (16 miljoner kronor) av erbjudandet. Sammantaget motsvarar således ingångna teckningsåtaganden 81 procent av erbjudandet, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.

Uppdaterat: 2021-12-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss