Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Teckningsperiod:

13 juni 2022 - 13 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,5 Mkr

Teckningskurs:

0,23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ej namngivna investerare.

Post:

Övrigt:

H&D Wireless gör en riktad emission på 1,5 Mkr. Investerarna får även teckningsoptioner. Investerarna ger även ett lån på 2 Mkr och ett lånelöfte på ytterligare 2 Mkr.

En (1) teckningsoption medför rätt att under perioden 30:e juni 2022 - 30:e juni 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,265 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 1,7 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss