Lösningar i centrum när industrin tar nästa steg mot digitalisering

Med två av Sveriges största verkstadsföretag som beställare ligger H&D Wireless i täten bland de teknikleverantörer som möjliggör industrins digitalisering. Nu tar bolaget in nytt kapital för att kunna ta tillvara på fler affärsmöjligheter.
– Vi får varje vecka bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Pär Bergsten, VD och grundare för H&D Wireless.

Det har gått undan för H&D Wireless sedan starten 2009. Från att främst ha utvecklat moduler för trådlös kommunikation har verksamheten breddats och den strategiska tyngdpunkten ligger idag på Internet of Things (IoT) för industriella tillämpningar, bland annat realtidspositionering.

Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga. Även i branscher som bygg och logistik är digitalisering en växande förändringskraft. H&D Wireless utvecklar nu sitt erbjudande för att möta dessa behov och söker sig uppåt i värdekedjan. Kompletta lösningar för kundernas processer levereras i form av molnbaserade tjänster.

– Vi vänder oss till marknader och tillämpningar där vi kan tillföra det största värdet och bli ledande. Materialflöden i tillverkningsindustrin är ett sådant område, men vi ser också en stor potential inom transport och logistik liksom i byggbranschen, säger Pär Bergsten.

Det är inte ens ett år sedan som bolaget börsnoterades. Men H&D Wireless har redan tagit ett stort steg mot den internationella marknaden med sin nya lösning GEPS for Industry. Med hjälp av trådlös realtidsspårning av material och inventarier, möjliggör tjänsten analys och optimering. Kunderna i industrin kan effektivisera sina processer, anpassa sig till den ökande tempoväxlingen och på så sätt göra betydande besparingar.

På kort tid har två ledande svenska bolag – Scania och Cramo – placerat var sin pilotorder hos H&D Wireless och har fått i uppdrag av ytterligare en svensk fordonstillverkare att genomföra en pilot i löpande produktion.

– Vi har kommit långt med de här bolagen och deras produktion i Sverige. Det är en hävstång för att kunna skala upp till fler installationer i både Sverige, Norden, Europa och Asien, säger Pär Bergsten.

Nu genomför H&D Wireless en nyemission. Kapitalförstärkningen betyder att den expansiva affärsplanen kan fullföljas och möjliggör fortsatt utveckling av teknik och tjänster.

– Vi har fått ett stort gehör från svensk industri som visar att vi har lösningar för en central del av den digitalisering de behöver genomföra. Vi vet att vi har valt rätt väg genom att rikta oss mot etablerade branscher i omställning och vårt arbete med några av de största verkstadsbolagen bekräftar det, säger Pär Bergsten.


Nyemissionen

  • Emissionsbelopp: 37,4 miljoner kronor
  • Bolagsvärde för emissionen: 75 MSEK
  • Antal emitterade aktier: Högst 8 788 596 aktier
  • Teckningstid: 29 augusti – 12 september 2018
  • Teckningskurs: 4,25 kronor per aktie
  • Teckningsförbindelse från VD: 1 MSEK
  • Garantiförbindelser: 27,8 MSEK

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.