Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Teckningsperiod:

24 maj 2021 - 4 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,75 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 maj 2021

Värdering:

32,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. En (1) aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt ca 20 Mkr.

Uppdatering: H&D Wireless emission på 25,75 Mkr tecknades till 20 Mkr, varav 5,7 Mkr av garanter. Emissionskostnaderna uppskattas till cirka 4,5 Mkr.

Uppdaterat: 2021-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss