Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Teckningsperiod:

18 januari 2021 - 18 januari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

0,5319 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittning av lån, riktad till Modelio Equity AB, Gerhard Dal och Munkekullen 5 förvaltning AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss