Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hexicon AB

Hexicon AB

Hexicon AB
Östgötagatan 100
116 64 Stockholm

Hemsida:

hexicon.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hexicon utvecklar patenterad teknik för flytande havsbaserad vindkraft.

Teckningsperiod:

29 november 2017 - 13 december 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24,6 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Inom 3 (tre) handelsdagar (T+3) efter erhållet besked om tilldelning.

Avstämningsdag:

27 november 2017

Värdering:

24,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs 1 teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

En förutsättning för ett slutförande av emissionen är att Stockholms tingsrätt fattar beslut om ett offentligt ackord innebärande att Bolagets skuldmassa skrivs ner med 75 % innebärande att 25 % av denna betalas till oprioriterade leverantörer. Inbetalt emissionskapital kommer att hållas deponerat på ett spärrat konto hos Eminova Fondkommission AB intill dess att förutsättningen som nämnts ovan är infriad. Skulle så ej ske kommer inbetalt emissionskapital att återbetalas.

Uppdaterat: 2017-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss