Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemply Balance Holding AB

Hemply Balance Holding AB

Hemply Balance Holding AB
Box 14055
104 40 Stockholm

Hemsida:

hemplybalance.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hemply Balance är ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på utveckling och försäljning av intimvårdsprodukter, samt kosttillskott i form av olja och kapslar. Kosttillskotten säljs utanför Sverige.

Teckningsperiod:

12 juli 2022 - 16 augusti 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till vissa aktieägare, styrelsen samt bolagets ledande befattningshavare.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Den 14 juli 2022 meddelade Hemply Balance att man förlänger teckningstiden till den 16 augusti.

"För att slutföra inledda investerardiskussioner har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående riktade emissionen till och med den 16 augusti 2022."

Uppdaterat: 2022-07-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss