Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heliospectra AB

Heliospectra AB

Heliospectra AB
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Hemsida:

www.heliospectra.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Teckningsperiod:

23 mars 2023 - 6 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,14 Mkr

Teckningskurs:

1,39 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 mars 2023

Värdering:

148,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:17. Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 1 teckningsrätt. 17 teckningsrätter ger rätt att teckna 3 aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets fyra största aktieägare Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB och Agartha AB motsvarande deras andelar pro rata i Företrädesemissionen, totalt motsvarande cirka 20,1 MSEK, d.v.s. cirka 76,8 procent av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss