Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heliospectra AB

Heliospectra AB

Heliospectra AB
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Hemsida:

www.heliospectra.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Teckningsperiod:

12 september 2022 - 12 september 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,9 Mkr

Teckningskurs:

1,253 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till Weland Stål AB, WELAND VÄRDEPAPPER AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss