Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heliospectra AB

Heliospectra AB

Heliospectra AB
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Hemsida:

www.heliospectra.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Teckningsperiod:

28 april 2014 - 22 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,6 Mkr + 12 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre dagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

69,44 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt. En bred spridning prioriteras.

Post:

Valfritt antal, dock minst 600 units.

Övrigt:

Heliospectra är planerad att noteras på First North den 18 juni 2014.

100 % av emissionen på 22,6 Mkr är garanterad. Vid stort intresse kan en ytterligare riktad emission på upp till 12 Mkr göras.

Varje 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption. Under september 2015 kan 2 teckningsoptioner användas för att teckna 1 ny aktie för 10 kr styck.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss