Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gunnebo AB

Gunnebo AB

Gunnebo AB
Drakegatan 5
402 26 Göteborg

Hemsida:

www.gunnebo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en professionell leverantör av säkerhetsprodukter och lösningar. Med hundratals år av erfarenhet har vi expertkunskap inom säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering.

Teckningsperiod:

2 december 2009 - 16 december 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

500 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Villkoren för nyemissionen inklusive teckningskurs kommer att meddelas senast den 20 november 2009.

Post:

Övrigt:

Gunnebos fyra största aktieägare, representerande 56 procent av röster och kapital, garanterar nyemissionen i sin helhet.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss