Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Grönklittsgruppen AB

Grönklittsgruppen AB

Grönklittsgruppen AB
Box 133
79422 Orsa

Hemsida:

www.gronklittsgruppen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Företaget är ett av Dalarnas största turistföretag och driver verksamhet året runt. Deras viktigaste verksamheter är temaparker, campingar och skidåkning. Grönklittsgruppen AB hette tidigare Orsa Grönklitt AB.

Teckningsperiod:

22 mars 2012 - 4 maj 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

34,2 Mkr

Teckningskurs:

70 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 248,1 Mkr.

Villkor:

Större delen av emissionen sker till allmänheten, medans en mindre del sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss