Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gradientech AB

Gradientech AB

Gradientech AB
Hammarskjölds väg 34 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

gradientech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gradientech utvecklar diagnostiksystemet Quickmic som gör en snabb antibiotikaresistensbestämning av prover från sepsispatienter.

Teckningsperiod:

27 december 2022 - 18 januari 2023

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

50,38 Mkr

Teckningskurs:

20,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 december 2022

Värdering:

327,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:13. En (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i Bolagets exekutiva ledning och styrelseledamöter. Teckningsåtagandena uppgår till sammanlagt cirka 13,4 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen.

Uppdatering: 50 procent av företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Gradientech cirka 25,2 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Uppdaterat: 2023-01-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss