Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GPX Medical AB

GPX Medical AB

GPX Medical AB
Maskinvägen 1
227 30 Lund

Hemsida:

gpxmedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GPX Medical hjälper neonatalintensivvården med en lösning som kontinuerligt monitorerar problemen som de för tidigt födda spädbarnen lider av.

Teckningsperiod:

24 september 2021 - 8 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

27,4 Mkr

Teckningskurs:

2,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 september 2021

Värdering:

27,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätter för teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser (38 procent) och garantiåtaganden (42 procent) motsvarande totalt 80 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2021-09-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss