Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GomSpace Group AB

GomSpace Group AB

GomSpace Group AB
Alfred Nobels Vej 21C, 1.
9220 Aalborg East, Danmark

Hemsida:

gomspace.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

GomSpace är ett danskt företag som utvecklar plattformar och system för nano- och kub-satellit-marknaden. GomSpace Group AB hette tidigare GS Sweden AB.

Teckningsperiod:

19 maj 2016 - 1 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

125 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

10 juni 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

173,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och institutioner.

Post:

1 aktie, minimum 500 aktier.

Övrigt:

GS Sweden noteras på First North den 16 juni 2016.

Emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 miljoner SEK (80 procent) av erbjudandet.

Uppdaterat: 2016-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss