Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gold Town Games AB

Gold Town Games AB

Gold Town Games AB
Strandgatan 19 A
931 32 Skellefteå

Hemsida:

www.goldtowngames.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gold Town Games är spelföretag som utvecklar och publicerar spel för mobiler och surfplattor. Intriktat på managerspel för olika sporter.

Teckningsperiod:

9 juli 2020 - 9 juli 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

2,4 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

32,23 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Andreas Poike.

Post:

Övrigt:

Gold Town Games har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva en majoritetsandel om drygt 50 procent av aktierna i det Sundsvallsbaserade Sideline Labs AB för 8,95 Mkr, varav 2 Mkr i kontant betalning. Denna emission finansierar den kontanta delen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss