Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gold Town Games AB

Gold Town Games AB

Gold Town Games AB
Strandgatan 19 A
931 32 Skellefteå

Hemsida:

www.goldtowngames.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gold Town Games är spelföretag som utvecklar och publicerar spel för mobiler och surfplattor. Intriktat på managerspel för olika sporter.

Teckningsperiod:

4 oktober 2019 - 18 oktober 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10,46 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 oktober 2019

Värdering:

13,08 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren fyra (4) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 3,85 MSEK. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare, Vision Invest AB, styrelseledamot Leif Rehnström, styrelseordförande Magnus Orregård och verkställande direktör Pär Hultgren.

Uppdaterat: 2019-10-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss