Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GET Group AB

GET Group AB

GET Group AB
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg

Hemsida:

/getgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GET Group gör lite olika saker med någon form av koppling till energi. GET Group AB hette tidigare Net Trading Group NTG AB.

Teckningsperiod:

28 september 2018 - 28 september 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,44 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Orvelin Group.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss