Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GET Group AB

GET Group AB

GET Group AB
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg

Hemsida:

/getgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GET Group gör lite olika saker med någon form av koppling till energi. GET Group AB hette tidigare Net Trading Group NTG AB.

Teckningsperiod:

9 november 2017 - 9 november 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

6,4 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Orvelin Group AB.

Post:

Övrigt:

Styrelsen har även beslutat att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till Orvelin Group AB som ger Orvelin Group AB rätt att inom 1 år från idag, 9/11-2017, teckna 860 000 nya aktier till kurs 4,50 kr per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss