Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genova Property Group AB

Genova Property Group AB

Genova Property Group AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm

Hemsida:

genovapropertygroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Teckningsperiod:

22 juni 2020 - 29 juni 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

500,5 Mkr (+149,5 Mkr i befintliga aktier) + 75 Mkr (+22,4 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

65 kr

Likviddag:

2 juli 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

1 997 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

Övrigt:

Genovas stamaktier noteras på Nasdaq Stockholm den 30 juni 2020.

Erbjudandet består av nya aktier för 500,5 Mkr samt 149,5 Mkr i befintliga aktier. En övertilldelning kan användas, bestående av 75 Mkr i nya aktier och 22,4 Mkr i befintliga aktier.

I samband med denna notering flyttas även bolagets preferensaktier till huvudlistan.

Uppdatering: I det pågående erbjudandet om teckning och förvärv av stamaktier i Genova Property Grouphar hittills anmälningar mottagits överstigande erbjudandets storlek inklusive full övertilldelning, d.v.s. överstigande 11 500 000 stamaktier. Mot denna bakgrund har styrelsen för Genova i samråd med Carnegie beslutat att förkorta anmälningsperioden för institutionella investerare till och med den 26 juni 2020 från tidigare 29 juni 2020.

Anmälningsperioden för erbjudandet till allmänheten pågår fortsatt som tidigare meddelat till och med den 29 juni 2020.

Uppdaterat: 2020-06-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss