Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genetic Analysis AS

Genetic Analysis AS

Genetic Analysis AS
Kabelgata 8
0580 Oslo, Norge

Hemsida:

www.genetic-analysis.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra IVD-produkter (In vitro-diagnostik) i enlighet med gällande lagkrav genom en egen värdekedja.

Teckningsperiod:

30 augusti 2021 - 13 september 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

60,1 MNOK

Teckningskurs:

78 NOK per unit / 7,80 NOK per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

134,3 MNOK pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit innehåller 10 aktier, 6 teckningsoption av serie TO1 samt 7 teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Minimum 70 units.

Övrigt:

Genetic Analysis noteras på Spotlight den 1 oktober 2021.

Genetic Analysis har på förhand skriftligen avtalat om cirka 48 MNOK av nyemissionen genom teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2021-09-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss